PragoCosplay

Pravidla soutěže

 1. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci představující filmové, seriálové, herní, comicsové, knižní, anime či jakékoliv jiné postavy.
 2. Přihlásit se lze předem prostřednictvím online formuláře (přihlašování bude možné do 31.1.2017 včetně). V případě nízkého počtu předem přihlášených bude povolena registrace den před soutěží osobně na místě. Přihlášení předem mají v případě nutnosti omezení počtu účastníků, přednost. Přihlášení předem mají dále výhodu v podobě možnosti dodat vlastní zvukovou stopu/hudbu, možnosti včas projednat své speciální požadavky pro výstup, lepší pozici z hlediska pořadí a čekání. Výstup přihlášených na místě bude doplněn hudbou dle výběru organizačního týmu.
 3. V případě velkého zájmu soutěžících, dostanou přednost soutěžící s kostýmem, který se neumístil/nebyl oceněn na žádné další kostýmové soutěži.
 4. Nebude-li soutěžícím s přihláškou dodána hudba/zvuková stopa a obrázek předlohy, nebo nebude-li v přihlášce uveden jiný požadavek např. uvedení moderátorem, bude toto dodáno a vybráno organizačním týmem.
 5. V případě, že se přihlášený soutěžící rozhodne soutěže neúčastnit, musí toto co nejdříve oznámit na email (pragocosplay @ gmail.com), nejpozději však 24 hodin před konáním soutěže.
 6. Soutěž se skládá ze dvou povinných částí:
  Předposouzení – 10-15 minutová prezentace technické stránky kostýmů. Konkrétní čas bude soutěžícím včas upřesněn.
  Hlavní výstup – výstupu/prezentace na pódiu.
 7. Soutěžící budou mít na výstup/prezentaci kostýmu 1-2 min. času.
 8. Soutěžící může mít během výstupu jednoho nekostýmovaného asistenta/pomocníka. Jeho role však musí být významně minoritní.
 9. Soutěžící budou hodnoceni třemi odbornými porotci, které určí organizační tým.
 10. Posuzovány budou tři základní aspekty: přesnost kostýmu vzhledem k předloze, kvalita provedení kostýmu a výstup/prezentace/roleplay kostýmu. V celkovém hodnocení budou tato tři kritéria zastoupena procentuálně následovně: 40% přesnost kostýmu, 40% kvalita provedení, 20% výstup. Toto platí jak v případě jednotlivců, tak skupin.
 11. Na základě hodnocení porotců budou udělena tři ocenění za nejlepší kostým, druhý nejlepší kostým a třetí nejlepší kostým. Na základě hlasování diváků bude navíc udělena cena diváků.